Tube Driver

Tuber Driver
Kytarový overdrive vycházející z legendárního modelu Chandler – Tube Driver využívá k zabarvení tónu ECC83. Pro dosažení plnějšího zvuku a ušlechtilejšího zkreslení lze osadit orig. legendárním JRC4558 čipem z roku 1984